Forløbet

Hos Din lokale høreklinik hjælper vi dig med at få taget den første høreprøve – men også samtlige af de resterende skridt frem mod en stabil tilværelse med høreapparater.

Husk: Det gør ikke ondt at få en høreprøve, så tøv ikke med at bestille en tid enten på telefon, mail eller personligt fremmøde i klinikken. Husk at have dit sundhedskort med, hvis du ikke har været i klinikken før.

Hos os er forløbet til en bedre hørelse typisk således:

  • Vores audiologiske personale tager en høreprøve. Hvis udfaldet er normalt, anbefaler vi dig at komme tilbage om x antal år for en opfølgende høreprøve. Hvis prøven viser, du har behov for høreapparat, så hjælper vi dig videre i forløbet:
  • Vi sørger for – i samråd med dig – at udfylde og sende din ansøgning til regionen. Vi følger også løbende op på, at din bevilling ikke bliver glemt hos regionen.
  • Når din bevilling går igennem, får du dit nye høreapparat – og en væsentlig bedre hørelse.

    

  Er du nysgerrig på, hvad du kommer igennem ved selve høreprøven? Så har vi detaljeret uddybet det herunder.

  Inden selve høreprøven får man stillet nogen få opklarende spørgsmål af audiologiassistenten – dernæst otoskopi. Øregangene og trommehinden bliver undersøgt med et otoskop for at se hvordan forholdene i øregangen er.

  Vores høreprøve består af fire delprøver:

Luftledning

Den bedst kendte høreprøve, hvor man skal lytte til toner gennem hovedtelefoner og trykke på en knap, når man hører tonerne.

Benledning

Samme fremgangsmåde som ved luftledning, bare med en bøjle, der sender vibrationer gennem knoglen bag ved øret, så det opfattes som lyd. Også her trykker man, når man hører tonen.

SRT
(Speech Reception Treshold – Taleopfattelsestærskel)

Man skal lytte til tal og gentage dem. Der bliver spillet tre tal ad gangen, som skal gentages og den audiologiske fagperson ændrer på lydstyrken gennem hele prøven.

DS
(Discriminination Score – Skelnescore)

Man skal lytte til almindelige danske enstavelsesord og gentage dem. Der afspilles støj på det modsatte øre, men lydstyrken er den samme gennem hele prøven.

Det efterfølgende forløb

Når alle fire delprøver er overstået, er de audiologiske rammer opstillet. Først nu er det muligt at tale konkret om høreapparatbehandling. Hvis hørelsen er normal, bliver man bedt om at passe godt på den i fremtiden og at få tjekket hørelsen en gang om året eller hvert andet år.

Hvis der er behov for høreapparatsbehandling, bliver der taget en snak om, hvilke forventninger man har til de høreapparater, man har tænkt sig at afprøve. Høreapparater har – ud over forstærkning og behandling af lyd – en hel masse forskellige funktioner, som kan hjælpe brugeren i dagligdagen. Bluetooth, volumenkontrol og apps er kun et lille udsnit af muligheder. Vi lytter til dine ønsker og forventninger og rådgiver i forhold til, hvad der kan lade sig gøre. Det er muligt at afprøve forskellige mærker og forskellige typer. Hvis høreapparaterne skal speciallaves, skal der tages et aftryk af øret og øregangen.

Det er vigtigt at man er klar over, at en høreapparatsbehandling ikke kan genskabe den normale hørelse. Dog er høreapparatsproducenterne hele tiden fokuseret på at optimere høreapparaters funktioner på alle måder, så de kan kompensere for de vanskeligheder, som høreapparatsbrugere typisk kommer ud for, blandt andet i støjende omgivelser. Derudover findes der mange høretekniske hjælpemidler, som kan forbedre høreoplevelsen yderligere. For eksempel eksterne mikrofoner og TV-streamere.

Vejen til det rigtige høreapparat er præget af de forskellige beslutninger, man som bruger skal tage for at nå til vejs ende. Skal det være et i-øret-apparat eller et bag-øret-apparat? Hvilken farve skal det have? Skal det være med udskiftelige batterier eller genopladeligt? Skal der bruges kupler, eller skal der laves en støbt prop? Den audiologiske fagperson er klar til at indgå i en tæt dialog og samarbejde for at støtte op omkring de rigtige beslutninger, således at resultatet bliver så godt som muligt.

Hvis man ikke har høreapparater i forvejen, er det en god idé at gå til en speciallæge i øre- næse og halssygdomme, også kaldet en ørelæge og få stillet diagnosen nedsat hørelse, således at Regionen kan tildele det offentlige tilskud til høreapparater til dig. Hvert 4. år. er du berettiget til fornyelse af tilskuddet – og dermed fornyelse af høreapparater. Dette tilskud kan helt eller delvist dække betalingen for høreapparatsbehandlingen. Der skal ansøges om tilskuddet, og det kan gøres i klinikken enten efter høreprøven eller ved et senere besøg. For eksempel lige efter besøget hos ørelægen, hvis man er førstegangsbruger. Er man er blevet diagnosticeret med nedsat hørelse, er diagnosen typisk gyldig resten af livet, og du skal dermed ikke til ørelægen igen for at få fornyet tilskuddet. Dog er det altid bedst at komme til ørelæge, hvis man oplever store ændringer i hørelsen på kort tid, da der kan være andre underliggende sygdomme til grund for det. 

Er du interesseret i priser på høreapparater, kan du finde vores prisliste her

Andre informationer

  • Bestilling (med/uden afstøbning) – Høreapparaterne bliver bestilt direkte fra producenten og kan leveres relativt hurtigt. Dog går der lidt længere tid, hvis det er i-øret-høreapparat eller hvis der er behov for støbte propper.

   Tilpasning – Den audiologiske fagperson indstiller som udgangspunkt høreapparaterne efter høreprøven, der er blevet taget. Høreapparaternes pasform bliver afprøvet og justeret efter ørernes størrelse, inden der bliver lavet en feedback-test. Feedback-testen er afgørende for, hvor tæt prop eller kuppel der skal bruges, sådan at der ikke opstår hyl eller mislyde under brugen af høreapparaterne.
   Derefter åbnes der for lyd og denne justeres i forhold til hvordan forstærkningen opleves i tilpasningssituationen. Der bliver taget hensyn til, om man er førstegangsbruger, har skiftet høreapparatsmærke eller har brugt høreapparater før. Vi møder mange forskellige mennesker her i klinikken, og hver eneste tilpasning er helt unik; Ingen hører ens. Hørelse er en subjektiv oplevelse og opleves forskelligt fra person til person. Tilpasningssituationen er i princippet en kunstig situation, der foregår i et relativt stille lydmiljø med få personer. Derfor er det afgørende at man er åben for at afprøve høreapparaterne mest muligt i sin egen dagligdag, sådan at man kan komme til kontrol og rent faktisk kunne påpege konkrete succesoplevelser eller problemstillinger.

   Hvis man gerne vil have høreapparaterne forbundet med sin smarttelefon eller andre former for tilbehør, hjælper vi gerne med tilslutning og vejledning i streaming eller telefonopkald samt brugen af eventuelle apps.

   Afprøvning – I første omgang får man lov til at afprøve høreapparaterne i to eller tre uger, hvorefter man kommer til kontrol i klinikken. Vi opfordrer til, at man bruger høreapparaterne så meget som muligt i afprøvningsperioden. Det er her, man får de erfaringer, der ligger til grund for eventuelle justeringer senere i forløbet. Er du førstegangsbruger, kan de tre første dage være anstrengende, fordi du skal forholde dig til så mange nye lydindtryk. Det er vigtigt at man er nysgerrig og favnende fremfor irritabel i forhold til de nye lydindtryk. Men jo mere hjernen vænner sig til de nye lydindtryk, des bedre kan man forholde sig til kvaliteten af forstærkningen. Hvis der er lyde og situationer, der stadig er svære og irriterende efter afprøvningsperioden, så er der brug for finjustering eller anden foranstaltning, der kan gøre lyden mere behagelig, dog uden at gå på kompromis med kvaliteten af forstærkningen.

   Kontrol – Efter afprøvningsperioden kommer man til kontrol i klinikken. Til kontrollen får man mulighed for at dele sine erfaringer med de nye høreapparater. Ønskescenariet er, at der slet ikke skal justeres, fordi det hele er gået fint og forventningerne er blevet opfyldt. Hvis man har haft lettere gener af bestemte lyde eller hvis pasformen ikke har været rigtig, så er der rig mulighed for at justere på dette. Det kan også være, at man slet ikke har haft gavn af høreapparaterne. Hvis det er tilfældet, så skal der enten indstilles helt om igen med en anderledes indfaldsvinkel eller der skal tænkes i andre baner med pasformen eller med en helt anden slags høreapparater.  

   Justering – Når man har høreapparater fra Din lokale høreklinik, er man velkommen til at få justeret sine høreapparater til enhver tid inden for garantiperioden. Hørelsen bliver sjældent bedre med årene, og derfor kan der opstå behov for at få justeret lyden eller ændre på andre indstillinger. Vi kigger på høreapparaterne, renser dem efter behov og skifter eventuelle slidte komponenter, hvis det er muligt. Hvis høreapparaterne er defekte og ikke fungerer som de skal, bliver de sendt til reparation.

   Tilbehør – Der findes et væld af tilbehør til høreapparater, som kan forbedre lydoplevelsen i mange forskellige situationer. TV-streamere, eksterne mikrofoner og fjernbetjeninger er bare et lille udsnit af udvalget.

   Garanti – Garantien på høreapparater er fire år. Inden for de fire år har man ret til at få justeret sine høreapparater, få dem sendt til reparation og få udleveret kupler og filtre ganske gratis.

   Service – Hvis du har brug for hjælp til at få skiftet løsdele som filtre og kupler, er det muligt at komme i klinikken i åbningstiden og få det gjort uden tidsbestilling.

   Hjemmebesøg – Vi foretager høretest hjemme ved dig. Hvis du ikke kan komme til klinikken, så kommer klinikken hjem til dig.